Mã hàng hóa KG50002
Tuyến Quảng cáo Tồn tại
Mã Tỉnh, TP Cây xăng
Thành phố/Tỉnh 91
Mã Quận,huyện Tỉnh Kiên Giang
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay 913
Mã Phường,xã Huyện U Minh Thượng
Tuyến phố/Xã 31054
Tên hàng hóa Xã Vĩnh Hòa
Chất liệu
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2)
Kích thước cao 2.655
Kích thước rộng 0.75
Số mặt biển 0.59
Hình thức biển 2
Loại đèn Trụ bơm cây xăng
Đèn mặt 1 trên
Đèn mặt 1 dưới
Đèn mặt 2 trên
Đèn mặt 2 dưới
Đèn mặt 3 trên
Đèn mặt 3 dưới
Công suất KW/h
Tổng giờ chiếu sáng
Bình luận
avatar
  Subscribe  
Notify of

Địa điểm