Mã hàng hóa BG60003
Tuyến Quảng cáo QL1A
Mã Tỉnh, TP 24
Thành phố/Tỉnh Tỉnh Bắc Giang
Mã Quận,huyện 222
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay Huyện Việt Yên
Mã Phường,xã 07795
Tuyến phố/Xã Xã Hoàng Ninh
Tên hàng hóa  Vị trí km126+340, QL1A, gần khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang
Chất liệu
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2) 400
Kích thước cao 10.0
Kích thước rộng 20.0
Số mặt biển 2
Hình thức biển Biển cột
Loại đèn
Đèn mặt 1 trên
Đèn mặt 1 dưới
Đèn mặt 2 trên
Đèn mặt 2 dưới
Đèn mặt 3 trên
Đèn mặt 3 dưới
Công suất KW/h
Tổng giờ chiếu sáng
Bình luận
avatar
  Theo dõi  
Thông báo về

Địa điểm