Mã hàng hóa BN60003
Tuyến Quảng cáo QL1A
Mã Tỉnh, TP 27
Thành phố/Tỉnh Tỉnh Bắc Ninh
Mã Quận,huyện 256
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay Thành phố Bắc Ninh
Mã Phường,xã 09181
Tuyến phố/Xã Phường Đại Phúc
Tên hàng hóa  Vị trí 11B, QL1A, phường Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Chất liệu
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2) 320
Kích thước cao 8.0
Kích thước rộng 20.0
Số mặt biển 2
Hình thức biển Biển cột
Loại đèn
Đèn mặt 1 trên 0
Đèn mặt 1 dưới 0
Đèn mặt 2 trên 0
Đèn mặt 2 dưới 0
Đèn mặt 3 trên 0
Đèn mặt 3 dưới 0
Công suất KW/h
Tổng giờ chiếu sáng
Bình luận
avatar
  Theo dõi  
Thông báo về

Địa điểm