Mã hàng hóa HD60020
Tuyến Quảng cáo Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Mã Tỉnh, TP 30
Thành phố/Tỉnh Tỉnh Hải Dương
Mã Quận,huyện 297
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay Huyện Gia Lộc
Mã Phường,xã 11035
Tuyến phố/Xã Xã Gia Khánh
Tên hàng hóa  Km50+500 (P) cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (CT5B),  H.Gia Lộc, Hải Dương
Chất liệu
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2) 400
Kích thước cao 10
Kích thước rộng 20
Số mặt biển 2
Hình thức biển Biển cột
Loại đèn
Đèn mặt 1 trên 0
Đèn mặt 1 dưới 0
Đèn mặt 2 trên 0
Đèn mặt 2 dưới 0
Đèn mặt 3 trên 0
Đèn mặt 3 dưới 0
Công suất KW/h
Tổng giờ chiếu sáng
Bình luận
avatar
  Theo dõi  
Thông báo về

Địa điểm