Treo biển quảng cáo ngoài trời – Quy định, bảng giá

Đăng bởi admin | 20/08/2020

Treo biển quảng cáo ngoài trời là một hình thức quảng cáo được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng. Nếu bạn có nhu cầu treo biển quảng cáo ở ngoài trời cho doanh nghiệp mình mà chưa nắm rõ quy định có thể tham khảo ngay bài viết dưới đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm về đơn vị cho thuê treo biển quảng cáo, bảng giá nếu muốn sở hữu được một vị trí treo đắc địa.

1. Quy định treo biển quảng cáo ngoài trời mới nhất

Luật Quảng cáo được Quốc hội ban hành năm 2012 đã quy định rõ về việc treo biển quảng cáo ngoài trời ở điều 27 – 30 như sau:

Quảng cáo trên bảng quảng cáo:

 • Vị trí đặt bảng quảng cáo: Tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, đê điều, hành lang giao thông, lưới điện quốc gia và tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tránh để bảng quảng cáo che bảng chỉ dẫn công cộng, đèn tín hiệu giao thông hoặc chắn ngang qua đường giao thông.
 • Nội dung bảng quảng cáo: Ghi rõ tên, địa chỉ người thực hiện.
 • Trường hợp bảng quảng cáo có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội:
  • Diện tích của biểu trưng, nhãn hiệu, lô-gô hàng hóa của người quảng cáo: Chỉ chiếm từ 20% diện tích bảng quảng cáo trở xuống.
  • Vị trí  của biểu trưng, nhãn hiệu, lô-gô hàng hóa của người quảng cáo: Đặt phía bên phải biển quảng cáo ngang, phía dưới cùng bảng quảng cáo dọc.
Bảng quảng cáo Daikin đặt ở không gian thoáng, rộng, không che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng hoặc chắn ngang qua đường giao thông

Bảng quảng cáo Daikin đặt ở không gian thoáng, rộng, không che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng hoặc chắn ngang qua đường giao thông

Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo:

 • Phải tuân theo quy định của Luật quảng cáo, quy định khác của pháp luật có liên quan, quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương
 • Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo không được sử dụng âm thanh
 • Quảng cáo trên màn hình không chuyên quảng cáo thì có thể sử dụng âm thanh

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

Hồ sơ xin treo biển quảng cáo ngoài trời cần có đủ các giấy tờ sau:

 • Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ địa điểm, thời gian, nội dung quảng cáo và số lượng bảng quảng cáo
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo hoặc giấy tờ chứng minh tính hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật (bản sao)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo (nếu tự thực hiện quảng cáo) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (bản sao)
 • Văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức (bản sao) nếu quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội
 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo
 • Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo (nếu tự thực hiện quảng cáo) hoặc phải có dấu của tổ chức (nếu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức)
 • Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (bản sao) áp dụng với trường hợp loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng
 • Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo trên nóc trạm thu phí chỉ sử dụng hình ảnh

Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo trên nóc trạm thu phí chỉ sử dụng hình ảnh

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước 15 ngày (so với thời gian thực hiện quảng cáo).
 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ và xét duyệt trong vòng 5 ngày
  • Trường hợp đồng ý: Không có ý kiến trả lời của cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo.
  • Trường hợp không đồng ý: Cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

 • Việc xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có trước, màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời: Phải tuân theo quy định của Luật Quảng cáo, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.
 • Trường hợp phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương:
  • Biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình xây dựng có sẵn: Có kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng, diện tích một mặt từ 20m2 trở lên, tương tự
  • Bảng quảng cáo đứng độc lập: Có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên
  • Màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời: Có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên
Giấy phép xây dựng - Bản mẫu

Giấy phép xây dựng – Bản mẫu

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép treo biển quảng cáo ngoài trời cần có các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (bản sao)
 • Một trong các loại giấy tờ (bản sao có chứng thực):
  • Công trình quảng cáo đứng độc lập: Cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai
  • Công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn: Cần hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp
  • Địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu: Cần có văn bản thông báo kết quả trúng thầu
 • Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu/người được giao quyền quản lý công trình đã có trước (nếu công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước)
 • Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp: Trong bản thiết kế phải thể hiện được:
  • Vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình
  • Mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo.
  • Giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có sẵn (nếu công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước)

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo:

 • Đề nghị và nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương
 • Nếu địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt:
  • Đồng ý: Cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân, tổ chức trong vòng 15 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
  • Không đồng ý: Cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
 • Nếu địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo
 • Cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan: Trong vòng 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ,
 • Các sở, ban, ngành nêu trên có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương,
 • Cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho cá nhân, tổ chức: Trong vòng 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên
 • Trường hợp không cấp giấy phép: Cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Đơn vị cho thuê treo biển quảng cáo ngoài trời uy tín

Căn cứ vào luật quảng cáo, doanh nghiệp có thể tự treo biển quảng cáo ở ngoài trời hoặc hợp tác với một đơn vị cho thuê uy tín trên thị trường. Trong đó, Goldsun Media Group là cái tên đáng lưu tâm.

So với các đơn vị cho thuê treo biển quảng cáo ngoài trời khác, Goldsun Media Group có nhiều điểm mạnh như:

 • Giàu kinh nghiệm: Được thành lập từ năm 1994, Goldsun Media Group có kinh nghiệm 26 năm trong nghề. Từ một công ty nhỏ lẻ, Goldsun Media Group đã vươn lên thành một trong những công ty đứng đầu Việt Nam về quảng cáo và đạt được nhiều giải thưởng, bằng khen, giấy khen quan trọng.
 • Sở hữu diện tích quảng cáo rộng lớn: Diện tích quảng cáo lên đến 89.000m2, trải dài từ Bắc vào Nam. Vị trí quảng cáo đẹp, trọng điểm. Điều này cho phép khách hàng có nhiều lựa chọn địa điểm treo biển quảng cáo ngoài trời nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
 • Được nhiều khách hàng, đối tác lớn tin tưởng: VinGroup, Toshiba, Toyota, Sapporo, TP Bạn, Vietjet, Honda, Hyundai, Grab…
 • Quy trình chuyên nghiệp, trọn gói: Goldsun Media Group cung cấp cả dịch vụ thiết kế, thi công lẫn cho thuê địa điểm treo biển quảng cáo. Khi đến với Goldsun Media Group, khách hàng sẽ được tư vấn cụ thể dựa trên khảo sát thực tế.
 • Chính sách bảo hành ưu đãi: Bảo hành 1 năm tất cả các vấn đề niên quan đến nội dung, chất lượng bạt và hết 1 năm sẽ thay bạt mới.
Goldsun Media Group là đơn vị cho thuê treo biển quảng cáo ngoài trời uy tín hàng đầu Việt Nam

Goldsun Media Group là đơn vị cho thuê treo biển quảng cáo ngoài trời uy tín hàng đầu Việt Nam

3. Bảng giá chi phí thuê treo biển ngoài trời

Chi phí thuê biển quảng cáo ngoài trời còn phụ thuộc vào vị trí đặt, chất liệu và kích thước của biển. Để biết báo giá chi tiết vui lòng liên hệ đến hotline: 0904 646 699

Trên đây là quy định của của chính phủ về việc treo biển quảng cáo ngoài trời của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nếu chưa hiểu rõ quy định này và đang tìm một vị trí “vàng” để treo biển quảng cáo, bạn có thể liên hệ với đơn vị cho thuê biển quảng cáo ngoài trời như Goldsun Media Group nhờ tư vấn giúp và hỗ trợ trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ:

Bình luận
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments