Mã hàng hóa KG50004
Tuyến Quảng cáo Tồn tại
Mã Tỉnh, TP Cây xăng
Thành phố/Tỉnh 91
Mã Quận,huyện Tỉnh Kiên Giang
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay 899
Mã Phường,xã Thành phố Rạch Giá
Tuyến phố/Xã 30895
Tên hàng hóa Xã Minh Hòa
Chất liệu
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2) 3.54
Kích thước cao 0.75
Kích thước rộng 0.59
Số mặt biển 2
Hình thức biển Trụ bơm cây xăng
Loại đèn
Đèn mặt 1 trên
Đèn mặt 1 dưới
Đèn mặt 2 trên
Đèn mặt 2 dưới
Đèn mặt 3 trên
Đèn mặt 3 dưới
Công suất KW/h
Tổng giờ chiếu sáng
Bình luận
avatar
  Theo dõi  
Thông báo về

Địa điểm