Mã hàng hóa QT50011
– QT50014
Tuyến Quảng cáo Cây xăng
Mã Tỉnh, TP 45
Thành phố/Tỉnh Tỉnh Quảng Trị
Mã Quận,huyện 468
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay Huyện Cam Lộ
Mã Phường,xã 19615
Tuyến phố/Xã Xã Cam Hiếu
Tên hàng hóa CHXD Ánh Tuyết số 2, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị
Chất liệu  decal
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2) 0.855
Kích thước cao 0.75
Kích thước rộng 0.57
Số mặt biển 2
Hình thức biển Trụ bơm cây xăng
Loại đèn
Đèn mặt 1 trên
Đèn mặt 1 dưới
Đèn mặt 2 trên
Đèn mặt 2 dưới
Đèn mặt 3 trên
Đèn mặt 3 dưới
Công suất KW/h
Tổng giờ chiếu sáng
Bình luận
avatar
  Theo dõi  
Thông báo về

Địa điểm