Mã hàng hóa NB60001
Tuyến Quảng cáo QL1A
Mã Tỉnh, TP 37
Thành phố/Tỉnh Tỉnh Ninh Bình
Mã Quận,huyện 377
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay Huyện Yên Mô
Mã Phường,xã 14710
Tuyến phố/Xã Xã Mai Sơn
Tên hàng hóa Km272 QL1A, phía bên trái hướng Ninh Bình đi Thanh Hóa, Ninh Bình
Chất liệu
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2) 432
Kích thước cao 8
Kích thước rộng 18
Số mặt biển 3
Hình thức biển Biển cột
Loại đèn
Đèn mặt 1 trên 0
Đèn mặt 1 dưới 0
Đèn mặt 2 trên 0
Đèn mặt 2 dưới 0
Đèn mặt 3 trên 0
Đèn mặt 3 dưới 0
Công suất KW/h
Tổng giờ chiếu sáng
Bình luận
avatar
  Theo dõi  
Thông báo về

Địa điểm