Mã hàng hóa VP60012
Tuyến Quảng cáo Cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Mã Tỉnh, TP 26
Thành phố/Tỉnh Tỉnh Vĩnh Phúc
Mã Quận,huyện 249
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay Huyện Bình Xuyên
Mã Phường,xã 08959
Tuyến phố/Xã Xã Sơn Lôi
Tên hàng hóa HNLC 07 : Km11+870, cao tốc Hà Nội – Lào Cai, bên phải hướng Hà Nội đi Lào Cai, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Chất liệu
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2) 320
Kích thước cao 8
Kích thước rộng 20
Số mặt biển 2
Hình thức biển Biển cột
Loại đèn
Đèn mặt 1 trên 0
Đèn mặt 1 dưới 0
Đèn mặt 2 trên 0
Đèn mặt 2 dưới 0
Đèn mặt 3 trên 0
Đèn mặt 3 dưới 0
Công suất KW/h
Tổng giờ chiếu sáng
Bình luận
avatar
  Theo dõi  
Thông báo về

Địa điểm