Mã hàng hóa HP60001
Tuyến Quảng cáo QL5
Mã Tỉnh, TP 31
Thành phố/Tỉnh Thành phố Hải Phòng
Mã Quận,huyện 303
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay Quận Hồng Bàng
Mã Phường,xã 11296
Tuyến phố/Xã Phường Quán Toan
Tên hàng hóa  Điểm: H9/Km83+50m Quốc lộ 5 – Quán Toan – Hải Phòng
Chất liệu
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2) 400
Kích thước cao 10.0
Kích thước rộng 20.0
Số mặt biển 2
Hình thức biển Biển cột
Loại đèn Metal ngoài
Đèn mặt 1 trên 5
Đèn mặt 1 dưới 5
Đèn mặt 2 trên 5
Đèn mặt 2 dưới 5
Đèn mặt 3 trên
Đèn mặt 3 dưới
Công suất KW/h 250
Tổng giờ chiếu sáng 0
Bình luận
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Địa điểm