Mã hàng hóa HD60005
Tuyến Quảng cáo Nội thành, cửa ngõ Hải Dương
Mã Tỉnh, TP 30
Thành phố/Tỉnh Tỉnh Hải Dương
Mã Quận,huyện 288
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay Thành phố Hải Dương
Mã Phường,xã 10534
Tuyến phố/Xã Phường Lê Thanh Nghị
Tên hàng hóa  Điểm Cầu Cất – Thống Nhất – TP Hải Dương – Hải Dương
Chất liệu
Chiều cao cả biển
Diện tích (m2) 168
Kích thước cao 7.0
Kích thước rộng 12.0
Số mặt biển 2
Hình thức biển Biển cột
Loại đèn Led ngoài
Đèn mặt 1 trên 5
Đèn mặt 1 dưới 5
Đèn mặt 2 trên 5
Đèn mặt 2 dưới 5
Đèn mặt 3 trên
Đèn mặt 3 dưới
Công suất KW/h 100
Tổng giờ chiếu sáng 4
Bình luận
avatar
  Theo dõi  
Thông báo về

Địa điểm