Mã hàng hóa CT60002
Tuyến Quảng cáo Tồn tại
Mã Tỉnh, TP QL1A
Thành phố/Tỉnh 92
Mã Quận,huyện Thành phố Cần Thơ
Quận/Huyện/khu vực trong sân bay 919
Mã Phường,xã Quận Cái Răng
Tuyến phố/Xã 31192
Tên hàng hóa Phường Hưng Thạnh
Chất liệu 34,000
Chiều cao cả biển 32
Diện tích (m2) 400
Kích thước cao 10
Kích thước rộng 20
Số mặt biển 2
Hình thức biển Biển cột
Loại đèn Không đèn
Đèn mặt 1 trên
Đèn mặt 1 dưới
Đèn mặt 2 trên
Đèn mặt 2 dưới
Đèn mặt 3 trên
Đèn mặt 3 dưới
Công suất KW/h
Tổng giờ chiếu sáng
Bình luận
avatar
  Theo dõi  
Thông báo về

Địa điểm